CBL Architectural

Chúng tôi – del

KTS. Huy Vũ  thành lập Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến trúc & đầu tư thương mại CBL, từ tiền thân ban đầu là thành viên đồng sang lập ra xưởng thiết kế kiến trúc thuộc công ty Kiến Trúc ASDS: A.SPIRIT design Studio.

Phạm vi công việc CBL.Architecture design (CBL.A) bao trùm toàn bộ các dịch vụ tư vấn liên quan đến xây dựng như: Tư vấn thiết kế kiến trúc, nội thất, cảnh quan, quy hoạch đô thị, thi công và hoàn thiện nội thất, quản lý dự án xây dựng, đầu tư và kinh doanh các sản phẩm liên quan.

Đi theo định hướng về thiết kế bền vững, các thiết kế của CBL.Arhitecture (CBL.A)  luôn hướng đến sự cân bằng giữa các yếu tố: Tính xã hội/con người, tính hiệu quả/kinh tế, tính thẩm mỹ, tính bền vững của môi trường tự nhiên.

Chúng tôi quan niệm, một dự án thành công phải được xây dựng dựa trên nền tảng của sự phối hợp hành động giữa các bên, một bên kế hoạch dự án cụ thể, một mục tiêu dự án rõ ràng và thống nhất. Quá trình thiết kế luôn được bàn bạc, thử nghiệm trong mỗi giai đoạn thiết kế nhằm đảm bảo rằng các thiết kế đáp ứng được yêu cầu của khách hàng

Trong các sản phẩm thiết kế kiến trúc và nội thất của mình – CBL quan niệm: “Về bản chất, Kiến trúc là một loại hình khoa học nghệ thuật cấu thành và tổ chức một cách sáng tạo các không gian trong và ngoài của hình học khối dưới ánh sáng tự nhiên và nhân tạo nhằm tạo lập và tối đa hóa các giá trị cơ bản trong kiến trúc như: Công năng hữu ích – Tính thẩm mỹ – Hiệu quả kinh tế – Phát triển bền vững và thân thiện với môi trường tự nhiên”.

Chúng tôi chú trọng học hỏi, khai thác, vận dụng hợp lý các giá trị văn hóa bản địa, tìm hiểu và thực hành tính triết lý phương đông và khoa học phong thủy vào trong quá trình thiết kế một cách hài hòa. Ngoài ra trong các sản phẩm thiết kế không gian CBL luôn luôn đặt trọng tâm là con người, môi trường và cộng đồng xã hội.

Tất cả những nhân tố đó đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là tạo nên một môi trường tự nhiên và xã hội bền vững trong tương lai.

CBL cho rằng để thực hiện tốt một dự án theo đúng kế hoạch về chi phí và chất lượng thì phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp là điểm mấu chốt cần thực hiện. Để thực hiện điều đó, một quy trình hoàn chỉnh về thiết kế một dự án dựa trên sự kết hợp giữa các tiêu chuẩn quốc tế và các quy định mang tính đặc thù ở Việt Nam đã hình thành

Write a comment