>
<
100sqm – Luc Thuy Temple
100sqm – Luc Thuy Temple
100sqm – Luc Thuy Temple
100sqm – Luc Thuy Temple
100sqm – Luc Thuy Temple
100sqm – Luc Thuy Temple
100sqm – Luc Thuy Temple
100sqm – Luc Thuy Temple
100sqm – Luc Thuy Temple
100sqm – Luc Thuy Temple
info

Ngôi đền được lấy tên là Lục Thủy – tọa trên khu đất với diện tích 402m2 ở Yên Bái

– Phía trước là sông, phía sau là đường tàu hỏa

– Hương giao thông tiếp cận còn nhiều hạn chế

– Khí hậu ôn hòa

– Các điều kiện khác còn hạn chế

100sqm – Luc Thuy Temple
show thumbnails
>
<
Call Now Button